การประมูลโดเมนคืออะไร

//การประมูลโดเมนคืออะไร

การประมูลโดเมนคืออะไร

การประมูลโดเมนคืออะไร

ประมูลทำไม

ประมูลยังไง

ประมูลดียังไง

 

Step 1 เข้าสู่สนามประมูล

เมื่อท่านอยู่ในหน้าภายใน www.domain.online.th  คลิกเมนู Auction เพื่อนำท่านไปสู่การประมูล แนะนำให้ท่านสมัครสมาชิกและทำการล็อคอินก่อน เพื่อความง่ายแด่การใช้งาน

 

Step2 เลือก Domain ที่ท่านสนใจ

ในหน้าการประมูลจะแสดงรายการ Domain พร้อมรายละเอียดราคาประมูล ท่านสามารถเลือก Domain ………….. โดยคลิกไปที่ชื่อ Domain ………… เพื่อนำท่านเข้าสู่การประมูล Domain ………

 

Step 3 เริ่มประมูลกันเลย!

ทำการใส่ราคาที่ท่านต้องการประมูล ราคาการประมูลต้องไม่ต่ำกว่า Minimum Offer คลิก Make Offer เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อย

By | 2018-06-04T15:26:32+00:00 June 4th, 2018|blog|