มูลนิธิสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ

//มูลนิธิสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ

มูลนิธิสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ

มูลนิธิสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ

The Foundation to Encourage the Potential of Disabled Persons

มูลนิธิสร้างสรรค์เพื่อคนพิการตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อตั้งเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการมาตั้งแต่ปี 2536 หรือ 25 ปีก่อน  

ในปัจจุบันมูลนิธิเน้นการทำงานด้านการสร้างรถเข็น วีลแชร์ เพื่อคนพิการในประเทศไทย และโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ โดยพยายามใช้วัสดุที่มีต้นทุนต่ำ แต่มีความคงทนเพื่อยืนยันว่าเราได้นำเงินของผู้บริจาคไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ คนพิการที่ได้เข้าไปช่วยเหลือ

 

Fact

มูลนิธิสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ เป็นมูลนิธิขนาดเล็ก ที่ปัจจุบันมีทีมทำงานหลัก 2 คน (และมีคนช่วยเหลือด้านกฎหมายและบัญชี) โดยไม่เคยได้รับเงินบริจาค จากคนนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาก่อน นับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิมา

เคยบริจาคแว่นตาให้ผู้สูงอายุไปแล้วกว่า 15,000 ชิ้น

และบริจาครถเข็นไปแล้วมากกว่า 5,400 คัน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://www.assistdisabled.org/

 

By | 2018-06-04T15:27:55+00:00 June 4th, 2018|blog|